Obiór nieczystości

Wybudowanie lub zamontowanie szczelnego zbiornika na nieczystości, zwanego popularnie szambem, wiąże się z koniecznością częstego obioru zgromadzonych w nim ścieków. Planując takie rozwiązanie dobrze jest zadbać o możliwość odbioru ścieków przez wóz asenizacyjny bez konieczności jego wjazdu na teren posesji. Rozwiązanie takie umożliwi opróżnianie szamba także pod nieobecność domowników. Aby umożliwić taki odbiór konieczne jest wyposażenie naszego zbiornika w wyprowadzone na zewnątrz posesji przyłącze. Zainstalowane w ogrodzeniu przyłącze zabezpieczone szczelną pokrywą pozwala na podłączenie wozu asenizacyjnego szybkozłączką i sprawne opróżnienie zbiornika.

Zbiornik na nieczystości należy regularnie opróżniać. Przy regularnym napełnianiu najwygodniej jest podpisać stałą umowę z firmą obsługującą teren, na którym znajduje się posesja. Rozwiązanie takie zwalnia nas z konieczności kontrolowania stanu napełnienia zbiornika. Jeśli jednak zdecydujemy się na odbiór ścieków w innej formie, czyli zamawiając usługę po stwierdzeniu napełnienia zbiornika, dobrze jest zaopatrzyć nasze szambo we wskaźnik napełnienia. Urządzenie takie może zostać podłączone do sygnalizatora w domu. Zobacz czujnik alarmowy poziomu szamba w naszej ofercie. Prostszym rozwiązaniem, ale nie zawsze tak skutecznym jak sygnalizator w domu, jest umieszczenie diody sygnalizacyjnej na pokrywie szamba. Sygnał takiej diody może być słabo widoczny w świetle dnia. Obie metody dobrze jest stosować, gdy nasze szambo napełnia się nieregularnie.